O recenzie a MasterClass-ului de Cânt Bizantin - 2012

Evaluaţi acest articol
(8 voturi)

Imagine de la concertul Corului Byzantin Grec, de la încheierea MasterClass-ului de cânt bizantin, ediţia 2012

Masterclass-ul de Cînt Bizantin - ediţia a V-a aniversară

- rezumatul evenimentului -

10-15 iulie, aula Conservatorului George Enescu din Iaşi. 

Organizator principal: Asociația Culturală Byzantion, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Primăria Municipiului Iași.

Problematica propusă: Cromatismul.

Avînd în vedere vastitatea subiectului, timpul foarte scurt, şi neomogenitatea cunoaşterii numeroşilor cursanţi, s-a putut atinge doar un singur aspect (însă temeinic), anume intervalica genurilor cromatice.

 Sperăm ca celelalte aspecte -aproximativ 20- ale cromatismului să fie discutate într-o ediţie viitoare. 

Invitaţi români: pr. prof. dr. Vasile Grăjdean, prof. dr. Vasile Vasile, prof. dr Laura Vasiliu, conf. dr. Elena Chircev, lect. dr. Zamfira Dănilă, lect. Melania Nagy, muz. Costin Moisil, prof. Laurenţiu Truţă, şi conf. dr. Nicolae Gheorghiţă (care n-a putut veni, dar a fost reprezentat de un studiu despre o posibilă practică polifonică în spaţiul byzantin, idee interesantă însă infirmată de tradiţia manuscrisă, care demonstrează statornicia gîndirii monodice, din care s-au desprins ereticii polifonişti latini).

- Din partea conservatorului clujean s-a reamintit importanţa cercetării Teoreticonului lui Macarie, iar din a celui ieşean s-a lansat o revistă de specialitate şi a fost prezentat un interesant şi util mod de predare a semnelor ornamentale. În calitate de cercetători-teoreticieni dar mai ales ca monahi, sugerăm că, în consonanţă cu întreaga gîndire muzicală psaltică, ar trebui o clară şi explicită delimitare între semnele ce descriu marile ipostasuri, acestea fiind forme substanţial-conceptuale, cu conţinut ideatic şi muzical distinct, precum Vlemmidis sau Bryennios tîlcuiesc şi mistic, şi semnele ce poartă uneori acelaşi nume şi care descriu simple preferinţe de execuţie. A nu lămuri între noima cuvîntului (ipostasul în sine) şi caligrafia acestuia (semiografia) riscă să arunce în derizoriu întregul eşafodaj gnoseologic al artei mistice psaltice.

- Prep. drd. Adrian Sîrbu şi monahul Filotheu Bălan, punând în lumină cîteva din întrebările pe care le ridică terminologia şi conceptele din teoreticoanele româneşti, au evidenţiat măiestria componistică şi interpretativă a psalţilor Şcolii de la Neamţ (sec. 18 şi 19), vădit superioară celor greceşti, aşa cum dealtfel au fost multe din şcolile româneşti de psaltică, pînă la închiderea lor de către Cuza. Aşteptăm cu rugăciune continuarea acestor cercetări şi momentul în care nu vom mai plăti bir nimănui ca să cîntăm lui Dumnezeu din comoara ţării noastre.

Dintre subiectele invitaţilor străini, amintim:

- Prof. dr. Georgios Konstantinou a lansat ediţia a doua a teoreticonului său, dotat acum şi cu CD spre exemplificarea a selecţiilor din manual. Cursurile sale dinamice şi mărturisitoare a Ortodoxiei au pus accent pe acurateţea şi comportamentul intervalelor în genul cromatic. Desigur, practica melodică nu cuantizează, ci mai degrabă adie întru ethosul unei structuri ritmico-melodice.

- Prof. Christos Tsiamoulis, un artist instrumentist de mare rafinament, a prezentat şi a suportat cu demnitate înfrîngerea bogăţiei şi virtuozităţii muzicii sale laice în faţa sfinţeniei psalticii. Curios că mulţi dintre monahii cursanţi mai uitau, ameţiţi de farmecul exoticului instrument, că Sfinţii Părinţi au anathematisit muzica instrumentală şi că mai cu seamă monahul nu trebuie nici să asculte muzică laică. Sperăm că în ediţiile viitoare interpreţii şi cercetătorii români vor avea ocazia de a dovedi bogăţia folclorului nostru, la fel de împletit şi doveditor al tradiţiei byzantine, şi care, prin intervalica netemperată şi structurile modale extrem de complexe, vor sugera psalţilor o metodă de revenire la înţelegerea natural-netemperată a melosurilor byzantine prin simpla cunoaştere (audiere) a tradiţiei populare româneşti.

- Prof. Lykourgos Angelopoulos, muzician de adîncă pricepere a sensului Psaltichiei ca glăsuire dumnezeomenească, pe care din smerenie nu o discută, dar o dovedeşte prin opţiunile dirijorale, s-a desăvîrşit în arta de a răbda neputinţa novicilor de a auzi în sistem netemperat şi de a nu fi înţeles noima şi particularităţile dintre genurile psaltice. Însă credem că Dumnezeu i-a mîngîiat sufletul prin harul cu care l-a covîrşit la Liturghia şi la concertul aniversar de încheiere, moment pentru care a ales compoziţiile Sfîntului Ioan Cucuzel, interpretate sublim, în catedrala metropolitană, lîngă mult iubita noastră sfîntă Cuvioasă Parascheva.

- Prof. Antonios Aetopoulos, mai sceptic faţă de puterea cuvintelor de a explica vreodată muzica, a demonstrat prin inedite exemple audio varietatea de înţelegere şi execuţie a genului cromatic în spaţiul elen, apreciată cu entuziasm de publicul român, care, din păcate, faţă de varietatea stilistică interpretativă românească dă dovadă de un maximum de rigiditate şi dispreţ, precum s-a văzut la cursul părintelui Grăjdean despre tradiţia interpretativă ardeleană, adînc afectată de duhul laic, cu care pr. Cunţanu, mai degrabă iubitor de pămîntul decît de cerul Ardealului, a înlocuit pe Duhul Sfînt, ca şi Anton Pann cu gustul său balcanic. Situaţia din Ardeal ar putea şi ar trebui desigur schimbată, cu efort din partea arhiereilor şi a muzicienilor jertfelnici care să-şi asume, cu multă dragoste de Biserică şi de ţară, lupta împotriva prejudecăţilor de tot felul. În condiţiile în care situaţia psaltică în Moldova de multă vreme se chinuie cu interpretarea temperată şi tarată de stilul operatic, popular sau coral, şi în condiţiile în care compoziţiile Sfinţilor sunt voit ocultate, prin promovarea polifoniei sau a compoziţiilor psaltice noi, netradiţionale şi îmbibate de patimi, e greu de crezut că Ardealul, atît de prigonit, ar putea să-şi revină mai lesne. De rugăciune e nevoie, dar totodată şi de lupta împotriva neştiinţei, această plagă ocrotită de duhurile răutăţii.

- Prof. Konstantinos Lanaras a atins şi coordonate mai profunde ale muzicii de cult, şi pentru faptul că subiectul său, isonul, ţine mai mult de calitatea rezonanţei decît de un strict aspect funcţional priceput îndeobşte static şi cantitativ

- Prof. dr. Maria Alexandru, o prezenţă delicată şi harică, aducătoare de veselie, a avut în această ediţie o alegere neobişnuită de prezentare a subiectelor, prin dramatizarea, cu suportul studenţilor domniei sale, a informaţiilor de paleografie. Desigur opţiunea a binedispus auditoriul laic, spre deosebire de cel monahal (arta dramatică fiind anathematisită de Sfinţii Părinţi). Însă substanţa, ideile prezentate au avut aceeaşi acurateţe şi bună sistematizare, atît de preţioasă, precum e caracteristic d-rei profesor. Dintre elevii săi amintim pe drd. Basilis Chados, singurul din pleiada de conferenţiari care a atins şi alt aspect al cromatismului decît cel intervalic, şi pe drd. Dimostenis Spanoudakis, care, probabil ca şi noi exasperat de lacuna de înţelegere între noua şi vechea notaţie, propune o metodă statistică de interpretarea a frecvenţelor unor anumite alegeri ritmico-melodice, care ar putea ajuta la elucidarea nu doar a regulilor de compoziţie din vechime cît mai ales a unor puncte de reper în descifrarea gîndirii semiotice vechi şi noi.

Concertele jubiliare de încheiere – Byzantion (15 ani de activitate), Corul Bizantin Grec (35 de ani de activitate) şi încercarea de rugăciune cîntată a corului cursanţilor Masterclassului, aflat la a cincea ediţie, au fericit duhovniceşte şi au renăscut nădejdea în învierea sfintei muzici a Bisericii lui Dumnezeu, Căruia se cuvine slavă acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin.

A consemnat, pentru Mănăstirea Petru Vodă, maica Neonila

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Ultimele Articole

 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a șasea zi

  WhatsApp Image 2021 07 17 at 22.07.03Ultima zi a ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în perioada 11-16 iulie la Iași, a început cu prezentarea doamnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, alături de membri ai Ansamblului Floralia - „Copiști români și creații ale acestora în manuscrisele de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași”. Au fost aduse în atenție aspecte privind sursele bibliografice folosite, informații despre viața unora dintre autorii de manuscrise, mai ales din viața Sfântului Iosif Naniescu, și s-au exemplificat fragmente din mai multe cântări. Doamna conferențiar a subliniat faptul că multe dintre aceste cântări din secolul al XIX-lea, în notație hrisantică, sunt prea puțin cunoscute, în principal datorită faptului că nu au fost publicate, și că ele reprezintă o colecție care se cuvine să fie valorificată.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a cincea zi

  WhatsApp Image 2021 07 16 at 13.00.36Cea de-a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în această perioadă la Iași, a debutat cu prezentarea doamnei dr. Yevgeniya Ignatenko - „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769:  rezultate noi ale cercetarii”. Prelegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a manuscrisului Octoihului grec, scris în notație kieveana și destinat monahilor ucraineni care l-au urmat pe Sfântul Paisie Velicicovschi în Moldova, și manuscrise sinaite care cuprindeau aceleași cântări, în notație medie bizantină, aflate în Sankt Petersburg.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a patra zi

  WhatsApp Image 2021 07 15 at 10.33.01Cea de a patra zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași a început cu multă bucurie, odată cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou– „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Doamna cercetător din Atena a adus în atenția cursanților aspecte legate de modul în care se desfășura activitatea corurilor în perioada înfloritoare a Bizanțului. A fost analizată, în special, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, prezentarea cuprinzând atât elemente istorice cât și practice, și modul în care unele dintre ele au supraviețuit în practica liturgică a credincioșilor de rit vechi.

  În cele ce au urmat, doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru, de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, a susținut cursul  intitulat „Imne închinate Maicii Domnului”. În cadrul acestuia fost analizat Imnul Acatist, cea mai frumoasă cântare închinată Născătoarei de Dumnezeu, precum și alte imne paleocreștine care descriu cele mai importante momente din viața Fecioarei Maria. Au fost prezentate și numeroase manuscrise - mărturii ale vechilor notații, precum și evoluția melodică a acestor cântări de laudă.

  Ziua a continuat cu una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul acestui Masterclass de Cânt Bizantin, al treilea curs practic de interpretare psaltică susținut de domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol). De această dată s-a pus accentul pe înțelegerea și exersarea intervalelor, precum și pe importanța însușirii partiturilor, dincolo de învățarea propriu-zisă a notațiilor. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trăirea psalților poate fi transmisă celor care ascultă muzica bizantină doar după găsirea puterii și resurselor interioare.

  Următoarea activitate, partea a II-a a cursului de muzică răsăriteană cultă, a reunit participanții ediției a XIV-a a masterclass-ului cu studenți și profesori din Grecia, precum și cu membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Cursul, coordonat de doamna Maria Alexandru, a continuat studierea unor piese din opera lui Dimitrie Cantemir, precum și a unor piese didactice prin care s-au exersat mai multe tipuri de macamuri.

  Al treilea curs pe tema ethosului cântărilor pe larg i-a implicat atât pe participanții din sală, cât și pe cei din online în interpretarea partiturilor, evidențiind importanța studierii îndelungate, cu simplitate, fără ison, căutând și păstrând liniștea interioară.

  Așadar, și astăzi, cursanții au beneficiat de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă, engleză și română, asigurându-se traducerea orală consecutivă, pentru cursurile domnului Panagiotis Neochoritis, și simultană, pentru conferințe.

  Mâine, în a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, doamna cercetător Evghenia Ignatenko va prezenta lucrarea „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769”, Ieromonahul Petru Pruteanu va vorbi despre „Liturghia Cuvântului,”  domnul Panagiotis Neochoritis va continua seria cursurilor practice de interpretare psaltică și doamna Maria Alexandru va face al treilea curs de muzică răsăriteană cultă.

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

  WhatsApp Image 2021 07 14 at 10.56.45Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment - Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – prima zi

  WhatsApp Image 2021 07 12 at 20.21.38Festivitatea de deschidere a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, aflat la a XIV-a ediție, a avut loc astăzi, 12 iulie 2021, în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

  La eveniment au fost participat domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, președinta Școlii doctorale din cadrul aceleiași universități și domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

  Online a fost prezentă și  doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic. și domnul prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.

  Directorul artistic al evenimentului, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, a rostit cuvântul de bun venit. „Acest eveniment începe astăzi, 12 iulie cu sărbătoarea Icoanei nefăcute de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița și cu pomenirea cuviosului părinte Paisie Aghioritul. Cu bucurie punem, așadar, început bun acestui eveniment  care reunește atât în format fizic, cât și online, peste o sută de iubitori ai Artei Psaltice din rândul laicilor sau monahilor, profesorilor, elevilor, studenților, reprezentanți ai diferitelor instituții de educație sau bisericești.” Domnia sa a evidențiat și faptul că la această ediție participanții sunt din România, dar și de peste hotare, din Statele Unite, din Canada, Grecia, Germania, și Marea Britanie.

  Ca reprezentant al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, a fost părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei, care a adresat un mesaj participanților și organizatorilor. „Trebuie să observăm cu onestitate că mai ales în zilele de astăzi, este un mare dar să te descoperi cu atât de multă disponibilitate, oferind din experiența acumulată în ani și ani de studiu și de nevoință, pentru a transmite mai departe vocația și măiestria Artei Psaltice. Este o lucrare pe care Domnul nu o va trece cu vederea, aducând fiecăruia, cu harul Său, nu numai inspirație și putere, ci din darurile cele mari, pe care le rânduiește celor care lucrează cu bucurie cele ale Lui.

  Părintele a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu gândul ca lucrarea desfășurată în aceste zile să fie frumoasă, rodnică și aducătoare de negrăită bucurie.

  În cele ce au urmat, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, le-a urat succes tuturor celor care sunt implicați în acest proiect și a anunțat unul dintre planurile de viitor ale instituției pe care o reprezintă. „Ne gândim din ce în ce mai serios la consolidarea și extinderea programului de artă religioasă și la nivel internațional. Dorim să facem o extensie în Grecia, pentru că arta cântului bizantin ne aduce împreună și ne aduce mai aproape de credință. Sperăm ca Masterclass-ul organizat la Iași să fie nu doar un eveniment care are loc anual, ci să devină o permanență și o valoare pe care să ne așezăm fundamentele învățământului universitar.

  Directoarea Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest festival în zona Moldovei și nu numai. „Masterclass-ul de Cânt Bizantin este un eveniment unic nu doar în România, datorită asocierii dintre artistic, cultural, pedagogic și religios. Pe parcursul celor 14 ani, această manifestare artistică a creat un fenomen, o nouă mentalitate, o nouă filosofie asupra muzicii bisericești ortodoxe. A creat o corelare deosebită cu învățământul și faptul că la Iași avem muzică religioasă la nivel de licență și masterat, care a fost consolidată în paralel cu dezvoltarea Materclass-ului,  ne determină să facem un pas mai departe și să deschidem o linie de cercetare și studiu la nivel de doctorat.”

  Domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și-a exprimat aprecierea față de organizatori și participanți și a vorbit despre caracterul internațional al evenimentului. „Acest Masterclass este important și pentru că unește omul din diferite zone ale globului. Dacă între popoare există bariere lingvistice, limba fiind o formă de comunicare, în mod sigur prin muzică, fiind un limbaj universal, aceste bariere dispar.”

  Un gând de bucurie a venit și din partea doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru. „Masterclass-ul de la Iași reunește atâtea persoane dăruite acestei arte, fie ca învățăcei, fie ca îndrumători și încearcă să îmbine slujirea și trăirea profundă a acestei muzici cu studiul asiduu și cu profesionalismul.

  Invitatul special, domnul Panagiotis Neochoritis, care de șase ediții este prezent la Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin, le-a vorbit celor prezenți despre bucuria cu care se întoarce de fiecare dată la Iași, felicitându-i totodată pe organizatori pentru munca și entuziasmul de care au dat dovadă chiar și în această perioadă de pandemie.  Mai mult, domnia sa a evidențiat faptul că drumul Artei Psaltice de la Constantinopol la Iași a fost făcut cu mult timp în urmă, iar legăturile dintre aceste două zone cu o deosebită importanță istorică se păstrează până azi.

  La final, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu le-a mulțumit invitaților, celor prezenți, partenerilor și colaboratorilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect.

  După festivitatea de deschidere a urmat prezentarea intitulată „Ethosul Artei Psaltice în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii”, susținută de prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.  Pornind de la texte biblice și de la citate din Sfinții Părinți, mai ales din Sfântul Vasile cel Mare, domnul Vourlis a vorbit despre ethos ca mod de simțire care nu caracterizează doar un stil de interpretare, individual, ci și de ethos ca mod de simțire al unui popor. Pornind de la exemplul viziunii serafimilor cu șase aripi, cântând în cor „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,” și sublinnind faptul că muzica psaltică este inspirată de Duhul Sfânt, vorbitorul a extrapolat acest exemplu de psalmodiere a îngerilor ca model de învățătură pentru psalți: cântarea se face dialogic, la două strane în armonie și conlucrare, folosind doar vocea, nu și alte instrumente, într-o stare de prezență care implica trupul, mintea, inima și sufletul.

  La această ediție, primul din cele două cursuri practice zilnice ale domnului Neochoritis urmărește ascultarea individuală a participanțior avansați și oferirea de feedback particularizat. La cursul de seara, de trei ore, exemplele sunt din cântări pe larg vechi - din Imnul Heruvic, mai precis. În această primă zi de Masterclass s-a lucrat pe un Imn Heruvic al lui Petru Lampadarie, explicându-se ethos-urile întâlnite și discutându-se despre ison.

  Mâine, 13 iulie 2021, începând cu ora 9:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de către psalții Catedralei, membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

  Momentul liturgic va fi potențat și de unul festiv, cu acordarea, la propunerea Asociației Culturale Byzantion, a celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Iașilor  pentru laici domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic).

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021