Diacon Cornel Constantin Coman

Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

cornel constantin coman

 

 

 

Tema conferinței "Modelele metrico-muzicale bizantine în spaţiul originar şi în spaţiul românesc. O abordare istorică şi teoretică".

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDII:

din 2003-2010      doctorand al Facultăţii de Teologie a Universităţii Aristoteleion din Tesalonic, sub îndrumarea Prof. Dr. Dimitrios Tselenghidis; tema lucrării de doctorat: Antropologia Sfântului Calist Catafighiotul. Teza, încheiată, nu a fost susţinută.

1999-2002             studii de master la Facultatea de Teologie a Universităţii Aristoteleion din Tesalonic, subîndrumareaProf. Dr. Dimitrios Tselenghidis. Absolvite în decembrie 2002; disertaţia: Ontologia minţii după Sfântul Diadoh al Foticeii; nota 10.

1998-1999             curs de neogreacă, Kilkis, Grecia.

1994-1998             Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, secţia de Pastorală. Absolvită în 1998; lucrarea de licenţă: Despre lucrarea minţii la Părinţii filocalici; nota 10.

1991-1994             bursier al Facultăţii de Electrotehnică a Universităţii Politehnica din Bucureşti.

1987-1991             Liceul de Matematică-Fizică Alexandru-Ioan Cuza din Bucureşti.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

1994-1998: membru al Grupului Psaltic «Stavropoleos» din Bucureşti.

Din Septembrie 2001: diaconul Bisericii Sfântului Grigorie Palama, Paraclisul Universităţii Politehnica din Bucureşti.

În 2009: colaborator al Comisiei de revizuire a Mineielor a E.I.B.M./B.O.R.

Din 2010: membru al Grupului Psaltic «Nectarie Protopsaltul» din Bucureşti.

I. ACTIVITATE PUBLICISTICĂ(traduceri şi scrieri).

A. Literatură teologică de popularizare:

1. Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit, traducere din neogreacă, (în colaborare), Editura Bizantină, Bucureşti 2002.

2. Stelianos Papadopoulos, Viaţa Sfântului Vasile cel Mare, traducere din neogreacă, Editura Bizantină, Bucureşti 2003.

B. Literatură teologică universitară:

1. Αrhim. Iustin Popovici, Comentariu la Noul Testament. Epistolele Sfântului Ioan Teologul, traducere din limba franceză (în colaborare cu Sabin Preda), Editura Bizantină, Bucureşti 1998.

2. Georgios Mantzaridis, Morala Creştină (vol. 2), traducere din limba neogreacă, Editura Bizantină, Bucureşti 2006.

C. Hagiografie, Imnografie şi Muzică bizantină:

1. Macarie Ieromonahul, Anastasimatar (reeditareaediţiei I, Viena 1823), cu binecuvântarea Preafericitului Teoctist al României, Fundaţia Stavropo-leos/Editura Bizantină 2002 (îngrijire muzicală şi filologică).

2. Viaţa, Acatistul şi Paraclisul Sfântului Grigorie Palama, traducere din greaca bizantină (texte de Cuviosul Nicodim Aghioritul şi pururea-pomenitul Gherasim Monahul Micraghiannanitul, Imnograful Patriarhiei Ecumenice), Editura Bizantină, Bucureşti 2004.

3. Antologhion Paisian. Tomul I. Triodul (editare de manuscrise muzicale), cu binecuvântarea Preafericitului Teoctist al României, Editura Sofia, Bucureşti 2005 (îngrijire muzicală şi filologică, în colaborare).

4. Buchet de Paraclise, traducere din greaca bizantină (antologie de paraclise, traduse în metrica originalului), Editura Bizantină, Bucureşti 2006.

5. Viaţa, Acatistul şi Paraclisul Sfântului Ioan Gură de Aur, traducere din greaca bizantină (în colaborare), Editura Bizantină, Bucureşti 2008.

6. Gherasim Monahul Micraghiannanitul, imnograful Patriarhiei Ecumenice, Viaţa, Acatistul şi Paraclisul Sfântului Nectarie din Eghina, traducere din greaca bizantină, Editura Bizantină, Bucureşti 2009.

7. Athanasie Ieromonahul Simonopetritul, Imnograful Patriarhiei Ecumenice, Slujba Sfântului şi slăvitului Mucenic Iustin Filosoful (parţial în metrica originalului) în volumul colectiv Sfântul Martir Iustin Filosoful. O introducere, în îngrijirea lui Bogdan Tătaru-Cazaban, cu binecuvântarea Preafericitului Daniel al României, Deisis/Stavropoleos, Sibiu 2010.

8. Buchet Muzical de Paraclise (Buchetul editat anterior la Editura Bizantină, revăzut, notat muzical, prefaţat şi adăugit cu Paraclisul Sfinţilor Mucenici Brâncoveni – original – şi cu Canonul Imnului Acatist, revăzut şi notat muzical), cu binecuvântarea Preasfinţitului Andrei Făgărăşanul, Sfântul Munte 2009.

     În curs de apariţie:

1. Viaţa şi Slujba Sfântului Grigorie Palama (cuprinzând Viaţa, Vecernia, Utrenia, Cele 24 de Icoase şi Paraclisul, cu Utrenia şi Paraclisul în metrica originalului bizantin; traduceri după Cuviosul Filothei Kokkinos, Nicodim Aghioritul şi Gherasim Monahul Micraghiannanitul; text şi partituri psaltice).

2. Slujba Sfinţilor Voievozi şi Mucenici Brâncoveni (alcătuită în metrica bisericească bizantină; text şi partituri psaltice).

3. Slujba Sfântului Ipatie al Gangrelor (traducere în metrica bisericească bizantină după Mineiul pe Martie şi după Gherasim Monahul Micraghiannanitul; text şi partituri psaltice).

4. Slujba Cuviosului Ioachim din Ithaca (traducere în metrica bisericească bizantină după Haralambos Bussias, Imnograful Patriarhiei Alexandriei; text şi partituri psaltice).

5. Slujba Cuviosului Antipa Aghioritul, de la Calapodeşti (traducere în metrica bisericească bizantină după Haralambos Bussias, Imnograful Patriarhiei Alexandriei; text şi partituri psaltice).

D. Literatură Patristică:

Sfântul Marcu Evghenicul, Opere Complete I (în colaborare), cu binecuvântarea Preasfinţitului Lucian al Caransebeşului, Editura Pateres, Bucureşti 2009.

Sfântul Grigorie Palama, Opere Complete II (în colaborare), Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2013.

Sfântul Marcu Evghenicul, Opere Complete II (în colaborare, traducător principal), Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2014.

E. Articole:

Dimitrios Tselenghidis, Premisele şi condiţiile vieţii duhovniceşti, identitatea şi trăirea ei, traducere din neogreacă, în ORTODOXIA, Revistă a Patriarhiei Române, Seria a II-a, Anul II, Nr. I, Ianuarie-Martie 2010, Bucureşti.

٭

II. CONFERINŢE

1. Anastasimatarul lui Macarie Ieromonahul şi reeditarea lui (prezentare în neogreacă), Tesalonic, 31 Octombrie 2003, Universitatea Macedonia, în cadrul proiectului «Simpozion internaţional de muzică psaltică»; organizator principal: Grigorios Stathis.

2. Despre podobii, în cadrul proiectului «Masterclass de Cânt Bizantin» (Ediţia a 4-a), Iaşi, Universitatea de Arte «George Enescu» (Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru), 8 Iulie 2011; în colaborare cu muzicianul Ion Minoiu şi lectorul Sabin Preda.

3. Metrica imnelor bizantine din perspectivă teologică, în cadrul proiectului cultural «Arca Bizantină – Dialog intercultural muzical istorie-contemporaneitate» (iniţiat de Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional), Bucureşti, Universitatea Naţională de Muzică, 24 Octombrie 2011; în colaborare cu lectorul Sabin Preda.

4. Metrica imnografiei bizantine şi problematica traducerii ei, în cadrulSimpozionului International de Muzică Bizantină, organizat de Centrul Cultural ‘Lumină Lină’,Alba Iulia 14-17 Noiembrie 2013.

٭

III. inteRviuri

Imnografia praznicului Întâmpinării Domnului, în ziarul Lumina, februarie 2011.

٭

IV. FonograME (cu traduceri şi alcătuiri imnografice proprii).

1. Paraclisul Mare al Maicii Domnului (casetă audio), traducere din greaca bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Mânăstirea Sfântului Mucenic Dimitrie din Sighişoara; 2003 (reeditat în format CD de revista «Familia creştină», Bucureşti 2011).

2. Paraclisul Icoanei Maicii Domnului «Pantanassa» (casetă audio şi CD), traducere din greaca bizantină; cântă Corul de maici «Cuviosul Rafail de la Agapia» al Mânăstirii Agapia, cu binecuvântarea Înalt-Preasfinţitului Daniel al Moldovei; Sfânta Mânăstire Agapia, 2005.

3. Paraclisul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare (CD), traducere în metrica bizantină; cântă strana Mânăstirii Putna, cu binecuvântarea Înalt-Preasfinţitului Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor; Sfânta Mânăstire Putna, 2007 (reeditat de revista «Familia creştină», Bucureşti 2011).

4. Paraclisul Sfântului Grigorie Palama (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia Aldea-Tudorache, Bucureşti 2008 (reeditat în 2010 şi în 2011).

5. Paraclisul Sfântului Nectarie din Eghina (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia Aldea-Tudorache, Bucureşti 2008.

6. Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Macarie Ieromonahul» din Suceava; producători: Sfânta Mânăstire Râşca şi «Asociaţia pentru Muzică şi Artă Sacră din România», Suceava 2008.

7. Paraclisul Icoanei Maicii Domnului «Pantanassa» (CD), traducere din greaca bizantină; cântă strana Bisericii Sfântului Nicolae–Rusească din Bucureşti (Paraclis Universitar); Bucureşti, 2009.

8. Paraclisul Sfinţilor Voievozi şi Mucenici Brâncoveni (CD), alcătuit în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia «Dăruind vei dobândi», Bucureşti 2010.

9. Utrenia Praznicului Sfântului Grigorie Palama (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia Aldea-Tudorache, Bucureşti 2010.

10. Paraclisul Sfântului Ioan Rusul (CD), traducere în metrica bizantină (în colaborare cu lect. dr. Sabin Preda); cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul» în colaborare cu părintele Macarie ieromonahul, stareţul Mânăstirii Sfântului Ioan Rusul din Giurgiu; producător: Asociaţia Nectarie Protopsaltul, Bucureşti 2011.

11. Cântări din Slujba Privegherii Praznicului Sfinţilor Mucenici Brâncoveni (CD), alcătuită în metrica bizantină; înregistrare live la Sfânta Mânăstire Hurezi în    15-16 August 2007; cântă psalţi din grupurile bucureştene «Thronos» al Patriarhiei Române, «Stavropoleos» şi «Nectarie Protopsaltul»; editat de Revista «Familia creştină», Bucureşti 2011.

12. Paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos; 2012.

13. Paraclisul Sfântului Marelui-Mucenic Mina (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul, 2012.

14. Paraclisul Sfintei Icoane Prodromiţa (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos; 2013.

15. Paraclisul Sfinţilor Voievozi şi Mucenici Brâncoveni (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Thronos» al Patriarhiei Române, cu binecuvântarea Prea-Fericitului daniel al României; decembrie 2013.

16. Paraclisul Icoanei Maicii Domnului «Pantanassa» (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Parohia Ortodoxă românească din Luton (Marea Britanie); cu binecuvântarea Înalt-Preasfinţitului iosif al Europei Occidentale, 2014

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Ultimele Articole

 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a șasea zi

  WhatsApp Image 2021 07 17 at 22.07.03Ultima zi a ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în perioada 11-16 iulie la Iași, a început cu prezentarea doamnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, alături de membri ai Ansamblului Floralia - „Copiști români și creații ale acestora în manuscrisele de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași”. Au fost aduse în atenție aspecte privind sursele bibliografice folosite, informații despre viața unora dintre autorii de manuscrise, mai ales din viața Sfântului Iosif Naniescu, și s-au exemplificat fragmente din mai multe cântări. Doamna conferențiar a subliniat faptul că multe dintre aceste cântări din secolul al XIX-lea, în notație hrisantică, sunt prea puțin cunoscute, în principal datorită faptului că nu au fost publicate, și că ele reprezintă o colecție care se cuvine să fie valorificată.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a cincea zi

  WhatsApp Image 2021 07 16 at 13.00.36Cea de-a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în această perioadă la Iași, a debutat cu prezentarea doamnei dr. Yevgeniya Ignatenko - „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769:  rezultate noi ale cercetarii”. Prelegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a manuscrisului Octoihului grec, scris în notație kieveana și destinat monahilor ucraineni care l-au urmat pe Sfântul Paisie Velicicovschi în Moldova, și manuscrise sinaite care cuprindeau aceleași cântări, în notație medie bizantină, aflate în Sankt Petersburg.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a patra zi

  WhatsApp Image 2021 07 15 at 10.33.01Cea de a patra zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași a început cu multă bucurie, odată cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou– „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Doamna cercetător din Atena a adus în atenția cursanților aspecte legate de modul în care se desfășura activitatea corurilor în perioada înfloritoare a Bizanțului. A fost analizată, în special, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, prezentarea cuprinzând atât elemente istorice cât și practice, și modul în care unele dintre ele au supraviețuit în practica liturgică a credincioșilor de rit vechi.

  În cele ce au urmat, doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru, de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, a susținut cursul  intitulat „Imne închinate Maicii Domnului”. În cadrul acestuia fost analizat Imnul Acatist, cea mai frumoasă cântare închinată Născătoarei de Dumnezeu, precum și alte imne paleocreștine care descriu cele mai importante momente din viața Fecioarei Maria. Au fost prezentate și numeroase manuscrise - mărturii ale vechilor notații, precum și evoluția melodică a acestor cântări de laudă.

  Ziua a continuat cu una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul acestui Masterclass de Cânt Bizantin, al treilea curs practic de interpretare psaltică susținut de domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol). De această dată s-a pus accentul pe înțelegerea și exersarea intervalelor, precum și pe importanța însușirii partiturilor, dincolo de învățarea propriu-zisă a notațiilor. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trăirea psalților poate fi transmisă celor care ascultă muzica bizantină doar după găsirea puterii și resurselor interioare.

  Următoarea activitate, partea a II-a a cursului de muzică răsăriteană cultă, a reunit participanții ediției a XIV-a a masterclass-ului cu studenți și profesori din Grecia, precum și cu membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Cursul, coordonat de doamna Maria Alexandru, a continuat studierea unor piese din opera lui Dimitrie Cantemir, precum și a unor piese didactice prin care s-au exersat mai multe tipuri de macamuri.

  Al treilea curs pe tema ethosului cântărilor pe larg i-a implicat atât pe participanții din sală, cât și pe cei din online în interpretarea partiturilor, evidențiind importanța studierii îndelungate, cu simplitate, fără ison, căutând și păstrând liniștea interioară.

  Așadar, și astăzi, cursanții au beneficiat de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă, engleză și română, asigurându-se traducerea orală consecutivă, pentru cursurile domnului Panagiotis Neochoritis, și simultană, pentru conferințe.

  Mâine, în a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, doamna cercetător Evghenia Ignatenko va prezenta lucrarea „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769”, Ieromonahul Petru Pruteanu va vorbi despre „Liturghia Cuvântului,”  domnul Panagiotis Neochoritis va continua seria cursurilor practice de interpretare psaltică și doamna Maria Alexandru va face al treilea curs de muzică răsăriteană cultă.

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

  WhatsApp Image 2021 07 14 at 10.56.45Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment - Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – prima zi

  WhatsApp Image 2021 07 12 at 20.21.38Festivitatea de deschidere a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, aflat la a XIV-a ediție, a avut loc astăzi, 12 iulie 2021, în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

  La eveniment au fost participat domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, președinta Școlii doctorale din cadrul aceleiași universități și domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

  Online a fost prezentă și  doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic. și domnul prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.

  Directorul artistic al evenimentului, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, a rostit cuvântul de bun venit. „Acest eveniment începe astăzi, 12 iulie cu sărbătoarea Icoanei nefăcute de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița și cu pomenirea cuviosului părinte Paisie Aghioritul. Cu bucurie punem, așadar, început bun acestui eveniment  care reunește atât în format fizic, cât și online, peste o sută de iubitori ai Artei Psaltice din rândul laicilor sau monahilor, profesorilor, elevilor, studenților, reprezentanți ai diferitelor instituții de educație sau bisericești.” Domnia sa a evidențiat și faptul că la această ediție participanții sunt din România, dar și de peste hotare, din Statele Unite, din Canada, Grecia, Germania, și Marea Britanie.

  Ca reprezentant al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, a fost părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei, care a adresat un mesaj participanților și organizatorilor. „Trebuie să observăm cu onestitate că mai ales în zilele de astăzi, este un mare dar să te descoperi cu atât de multă disponibilitate, oferind din experiența acumulată în ani și ani de studiu și de nevoință, pentru a transmite mai departe vocația și măiestria Artei Psaltice. Este o lucrare pe care Domnul nu o va trece cu vederea, aducând fiecăruia, cu harul Său, nu numai inspirație și putere, ci din darurile cele mari, pe care le rânduiește celor care lucrează cu bucurie cele ale Lui.

  Părintele a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu gândul ca lucrarea desfășurată în aceste zile să fie frumoasă, rodnică și aducătoare de negrăită bucurie.

  În cele ce au urmat, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, le-a urat succes tuturor celor care sunt implicați în acest proiect și a anunțat unul dintre planurile de viitor ale instituției pe care o reprezintă. „Ne gândim din ce în ce mai serios la consolidarea și extinderea programului de artă religioasă și la nivel internațional. Dorim să facem o extensie în Grecia, pentru că arta cântului bizantin ne aduce împreună și ne aduce mai aproape de credință. Sperăm ca Masterclass-ul organizat la Iași să fie nu doar un eveniment care are loc anual, ci să devină o permanență și o valoare pe care să ne așezăm fundamentele învățământului universitar.

  Directoarea Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest festival în zona Moldovei și nu numai. „Masterclass-ul de Cânt Bizantin este un eveniment unic nu doar în România, datorită asocierii dintre artistic, cultural, pedagogic și religios. Pe parcursul celor 14 ani, această manifestare artistică a creat un fenomen, o nouă mentalitate, o nouă filosofie asupra muzicii bisericești ortodoxe. A creat o corelare deosebită cu învățământul și faptul că la Iași avem muzică religioasă la nivel de licență și masterat, care a fost consolidată în paralel cu dezvoltarea Materclass-ului,  ne determină să facem un pas mai departe și să deschidem o linie de cercetare și studiu la nivel de doctorat.”

  Domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și-a exprimat aprecierea față de organizatori și participanți și a vorbit despre caracterul internațional al evenimentului. „Acest Masterclass este important și pentru că unește omul din diferite zone ale globului. Dacă între popoare există bariere lingvistice, limba fiind o formă de comunicare, în mod sigur prin muzică, fiind un limbaj universal, aceste bariere dispar.”

  Un gând de bucurie a venit și din partea doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru. „Masterclass-ul de la Iași reunește atâtea persoane dăruite acestei arte, fie ca învățăcei, fie ca îndrumători și încearcă să îmbine slujirea și trăirea profundă a acestei muzici cu studiul asiduu și cu profesionalismul.

  Invitatul special, domnul Panagiotis Neochoritis, care de șase ediții este prezent la Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin, le-a vorbit celor prezenți despre bucuria cu care se întoarce de fiecare dată la Iași, felicitându-i totodată pe organizatori pentru munca și entuziasmul de care au dat dovadă chiar și în această perioadă de pandemie.  Mai mult, domnia sa a evidențiat faptul că drumul Artei Psaltice de la Constantinopol la Iași a fost făcut cu mult timp în urmă, iar legăturile dintre aceste două zone cu o deosebită importanță istorică se păstrează până azi.

  La final, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu le-a mulțumit invitaților, celor prezenți, partenerilor și colaboratorilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect.

  După festivitatea de deschidere a urmat prezentarea intitulată „Ethosul Artei Psaltice în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii”, susținută de prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.  Pornind de la texte biblice și de la citate din Sfinții Părinți, mai ales din Sfântul Vasile cel Mare, domnul Vourlis a vorbit despre ethos ca mod de simțire care nu caracterizează doar un stil de interpretare, individual, ci și de ethos ca mod de simțire al unui popor. Pornind de la exemplul viziunii serafimilor cu șase aripi, cântând în cor „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,” și sublinnind faptul că muzica psaltică este inspirată de Duhul Sfânt, vorbitorul a extrapolat acest exemplu de psalmodiere a îngerilor ca model de învățătură pentru psalți: cântarea se face dialogic, la două strane în armonie și conlucrare, folosind doar vocea, nu și alte instrumente, într-o stare de prezență care implica trupul, mintea, inima și sufletul.

  La această ediție, primul din cele două cursuri practice zilnice ale domnului Neochoritis urmărește ascultarea individuală a participanțior avansați și oferirea de feedback particularizat. La cursul de seara, de trei ore, exemplele sunt din cântări pe larg vechi - din Imnul Heruvic, mai precis. În această primă zi de Masterclass s-a lucrat pe un Imn Heruvic al lui Petru Lampadarie, explicându-se ethos-urile întâlnite și discutându-se despre ison.

  Mâine, 13 iulie 2021, începând cu ora 9:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de către psalții Catedralei, membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

  Momentul liturgic va fi potențat și de unul festiv, cu acordarea, la propunerea Asociației Culturale Byzantion, a celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Iașilor  pentru laici domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic).

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021